leden 2019:

 V sobotu 19.ledna 2019 se konala členská schůze SSK. Kdo se nemohl schůze zúčastnit, je povinen splnit svoji členskou povinnost uloženou stanovami klubu čl.V. odst.5, tj. zaplacení členských příspěvků do 31.1.2019. Do tohoto data je možné po telefonické domluvě  s hospodářem klubu zaplatit v Chrástu nad Sázavou 203, a také v sobotu 26.ledna 2019 od 10:00 do 12:00 hod. na střelnici "C". Vezměte s sebou zbrojní průkaz, členský průkaz ČSS, záznam o brigádách a pomoci při závodech a odpovídající finance. Členský příspěvek je 800,- Kč a za každou neodpracovanou hodinu ( z 15i ) 100,-Kč.


Kalendář střeleckých akcí

 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ranKdo má zájem o nášivky SSK nebo sekce Praktické střelby - může si je zakoupit v klubovně.


 
Čtečky QR kódů jsou ke stažení
     

SSK Krhanice