listopad 2022:


Vzhledem k obsazenému termínu v restauraci (21.1.2023), je ČS posunuta o týden dopředu

 V sobotu 14.ledna 2023 v 9:00 se koná členská schůze SSK v restauraci "Hotel Troníček" na Žampachu.

Kdo se nemůže z vážných důvodů schůze zúčastnit, je povinen splnit svoji členskou povinnost uloženou stanovami klubu čl.V. odst.5, tj. zaplacení členských příspěvků do 31.1.2023. Je možné zaplatit v sobotu 21. a 28.1.2017 mezi 11:00 a 12:00 v klubovně "C" SSK. Kdo ví, že se nedostane na schůzi ani na střelnici do konce ledna, může poslat příspěvky a kompenzaci za neodpracované brigády na účet 1213906054 / 3030, jako variabilní symbol uveďte své číslo průkazu ČSS. Střílet na klubové střelnici mohou tito členové až po podepsání "Poučení...", které ostatní podepíšou na schůzi.
Vezměte s sebou zbrojní průkaz, členský průkaz ČSS, záznam o brigádách a pomoci při závodech a odpovídající finance. Členský příspěvek je 800,- Kč a 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu (15 hodin).
Také pokud nechcete pokračovat, dejte mi prosím vědět. Děkuji, pokladník klubu.Kalendář akcí

 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice