listopad 2020:


Od pondělí 23.11.2020 platí omezení dle Usnesení vlády č.1200, (do 22.11.2020 podle usnesení 1190). Na střelišti se smí pohybovat bez roušky pouze 6 osob (zachovat pokud možno 2m distanc), ostatní v 2 m rozestupech s rouškou, max. 20 účastníků. Klubovny (vnitřní prostory venkovních sportovišť) pouze s rouškou.

V klubovně jsou k dispozici "Povolení vjezdu na střelnici" platná do 31.3.2021. Prosím o zapsání a podpis do přiloženého seznamu.Kalendář střeleckých akcí 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice