leden 2020:

 V sobotu 18.ledna 2020 v 9:00 se koná členská schůze SSK v restauraci "Hotel Troníček" na Žampachu.

Kdo se nemůže z vážných důvodů schůze zúčastnit, je povinen splnit svoji členskou povinnost uloženou stanovami klubu čl.V. odst.5, tj. zaplacení členských příspěvků do 31.1.2020. Je možné po telefonické domluvě s hospodářem klubu zaplatit v Chrástu nad Sázavou 203, příp. v sobotu 25.1.2020 mezi 10:00 a 12:00 na střelnici (C).
Vezměte s sebou zbrojní průkaz, členský průkaz ČSS, záznam o brigádách a pomoci při závodech a odpovídající finance. Členský příspěvek je 800,- Kč a za každou neodpracovanou hodinu ( 15 ) 100,-Kč.


Kalendář střeleckých akcí 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ranKdo má zájem o nášivky SSK nebo sekce Praktické střelby - může si je zakoupit v klubovně.

SSK Krhanice