duben 2021:

Výbor SSK vyzývá členy klubu, aby důsledně dodržovali nařízení vlády.

Od pondělí 12.4.2021 platí omezení dle Usnesení vlády č.353, př.5 - respirátory,

Ministerstvo zdravotnictví...nařizuje..
1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
...
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
...
w) sportovce nebo cvičící osoby:
  - v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,

a dále Usnesení vlády č.353 př.6 - shromažďování.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
16. zakazují spolkové, ... a podobné akce, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech,...
17. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry

Znění novelizovaného zákona o zbraních - viz "Dokumenty".


Kalendář střeleckých akcí

 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
  Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
  • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
  • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
  • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
  • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice