květen 2021:

Výbor SSK vyzývá členy klubu, aby důsledně dodržovali nařízení vlády.

Venku může na jednom sportovišti (t.j. střelišti) být až šest dvoučlenných skupin. Musí být ale nejméně 10 metrů od sebe.

Znění novelizovaného zákona o zbraních - viz "Dokumenty".


Kalendář střeleckých akcí


 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice