únor 2021:

Znění novelizovaného zákona o zbraních - viz "Dokumenty".

Od neděle 27.12.2020 platí omezení dle Usnesení vlády č.1375, počet osob na střelišti max. 2, ostatní mimo, rozestupy 2 metry, roušky.

Platnost prodloužena Usnesením vlády č.125 od 15.2.2021 na 14 dnů.

V klubovně jsou k dispozici "Povolení vjezdu na střelnici" platná do 31.3.2021. Prosím o zapsání a podpis do přiloženého seznamu.Kalendář střeleckých akcí 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny střelce klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
    Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
    • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
    • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu>
    • dodržovat ustanovení Směrnice pro používání zbraní a střeliva , se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
    • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice