červenec 2024:

 UPOZORNĚNÍ

Další podrobnosti k uzavřené křižovatce


Nová "Povolení k vjezdu" na střelnici jsou k dispozici v klubovně "A" a "C". Podepište se prosím na seznam odebraných povolení.


Kalendář akcí

 

Důrazné upozornění !!!

Výbor SSK upozorňuje všechny členy klubu na nutnost dodržovat Provozní řád střelnice se všemi jeho dodatky.
  Speciálně upozorňujeme na tato ustanovení:
  • povinnost řídícího střelby (správce střelnice) být viditelně označen předepsaným způsobem
  • bez přítomnosti řídícího střelby (správce střelnice) (viz Příloha č. 2 PŘS ) nelze zahájit střelbu
  • řídící střelby (správce střelnice) odpovídá za dodržování
   Provozní doby na střelnici   
  • dodržovat ustanovení zákona 119/2002 Sb, zejména §28,29 a 59, se zbraněmi manipulovat pouze na střelišti, v souladu s PSS
  • vyvěšovat prapory před zahájením střelby, zapisovat použití střelnice do knihy včetně počtu vystřelených ran
SSK Krhanice