Zákonná ustanovení o zbraních
1.  Zákon o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. - úplné znění platné k 1.2.2021
2.  Vyhláška MV o provedení některých ustanovení zákona o zbraních č.115/2014 Sb.
3.  Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva ... č.338/2002 Sb.  Změna 347/2003, Změna 503/2005
4.  Vyhl. MPO o dov. výrob. prov. plynové zbraně...č.370/2002 Sb. a Vyhl. MPO, kterou se stanoví postup při znehodnocování zbraní...č.371/2002Sb.
5.  Soubor testových otázek k zákonu č. 119/2002 Sb. o zbraních pro získání průkazu skupin A-E    Odpovědi
6.  Analýza možných dopadů revize směrnice 91477EHS o kontrole nabývání a držení střelných zbraní  

SSK Krhanice