Dokumenty SSK 0117 Krhanice:
1. Stanovy SSK 2017
2. Provozní řád střelnice 2015,   Příloha č.1 - nákres,   Dodatek č.1 - 2018,   Příloha č.2 - správci střelnice,   Dodatek č.1 - 2021,   Průkaz správce střelnice 2023  
3. Směrnice pro používání zbraní a střeliva
4. Usnesení Výroční členské schůze 14.1.2017
Usnesení Členské schůze 20.1.2018
Usnesení Členské schůze 19.1.2019

 
Dokumenty ČSS
1. Směrnice pro udělování výkonnostních tříd ČSS,   Limity VT
2. Kalendář akcí ČSS 2023, 
3. Řád střeleckých soutěží ČSS

 
Dokumenty všeobecné
1.  Zákon o střelných zbraních a střelivu č.119/2002 Sb. - úplné znění platné k 1.2.2021
2.  Vyhláška MV o provedení některých ustanovení zákona o zbraních č.115/2014 Sb.
3.  Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva ... č.338/2002 Sb.  Změna 347/2003, Změna 503/2005
4.  Vyhl. MPO o dov. výrob. prov. plynové zbraně...č.370/2002 Sb. a Vyhl. MPO, kterou se stanoví postup při znehodnocování zbraní...č.371/2002Sb.
5.  Soubor testových otázek k zákonu č. 119/2002 Sb. o zbraních pro získání průkazu skupin A-E    Odpovědi
6.  Analýza možných dopadů revize směrnice 91477EHS o kontrole nabývání a držení střelných zbraní  

SSK Krhanice